Johanka

Televízna inscdenácia podľa poviedky Eleny Maróthy-Šoltésovej V čiernickej škole.