Budujeme Slovensko (Budujeme Slovensko - Cukrovar Šurany)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárna séria o industriálnych stavbách Slovenska.
Budujeme Slovensko je cyklus šiestich 26-minútových dokumentárnych portrétov miest, v ktorých sa budoval priemysel a konštruovali dejiny Slovenska. Chátrajúce továrne sú kronikou individuálnych ľudských príbehov, ale i premien celého Slovenska. Zároveň sú významnými estetickými odkazmi svojej doby, ktoré navždy miznú z našej pamäte. Cez malé, súkromné dejiny jednotlivých fabrík bude každý diel pripravovaného cyklu mapovať jedno historické obdobie, v ktorom daný priemyselný areál zažil najväčší rozmach. Tvorcovia sa prostredníctvom industriálnych pamiatok zamerali predovšetkým na ľudské príbehy. Mŕtve stavby preto znovu ožívajú príbehmi pamätníkov, ktorí tu kedysi pracovali, ale aj dobrodružstvami súčasných prieskumníkov, ktorých estetika zmaru magicky priťahuje. Cez minulé i súčasné ľudské príbehy budú filmy rozprávať nielen o budovaní priemyslu, ale i o budovaní slovenského národa, jeho identity a vzťahov so susedmi v stredoeurópskom regióne. "Jednotlivé diely exponujeme cez dobrodružné, zábavné a chvíľami i nebezpečné situácie, do ktorých sa dostávajú naši sprievodcovia pri prieskume opustených stavieb. Divákom prinesieme miestami dramatické i vtipné, inokedy trpké až mrazivé spomienky zo života budovateľov, ktoré sú späté s konkrétnym objektom, a zároveň cez ne budeme reflektovať dianie a postoje v spoločnosti v danom období. Umierajúce stavby nám poslúžia ako kulisy pre „malé dejiny človeka“ na pozadí „veľkého“ historického, sociálneho a politického diania. Filmovanie s respondentami bude založené na akcii a situácii. Memento mori, ktoré predstavuje rozpadnutý industriál, chceme ilustrovať cez dôraz na ľudskú fyzičnosť v kontraste k “mŕtvym” stavbám." uvádzajú autori v sprievodnom texte k projektu. V prvom dieli cyklus Budujeme Slovensko otvára téma národného sebaurčenia Slovákov a komplikovaných slovensko–maďarských vzťahov. S cukrom zamýšľame pracovať ako s rekvizitou i s vizuálnou metaforou. Film sa zo súčasnosti norí do minulosť a retrospektívne rozpráva o súžití na rozhraní Hornej a Dolnej zeme. Prvý diel cyklu je filmom o hľadaní domova na trpko-sladkom rozhraní, kde sa stretávajú „vyššie záujmy“ a realita každodennosti. „Sladká šurianska zem“ bola dejiskom mnohých trpkých príbehov slovenskej modernej histórie. Oprášime príbehy zo starých fotografi, ktoré ukazujú bezstarostný život cukrovarských úradníkov na tenisových kurtoch v uhorských Nagysurány v kontraste s rozprávaním pamätníkov o krvavých, etnicky motivovaných represáliách proti slovenskému, židovskému a nakoniec maďarskému obyvateľstvu v rokoch 1938 – 1946. Opustené industriálne stavby poslúžia ako scéna pre alternatívny pohľad na stredoeurópsku históriu i ako kľúč ku kritickému skúmaniu dôležitých tém našej minulosti. Budujeme Slovensko tvorí šesť častí: 1. Cukrovar Šurany 2. Obuvnícke závody Partizánske 3. Tabačka Smolník 4. Zbrojovka v Dubnici 5. Niklová huta v Seredi 6. Zimný prístav v Bratislave