Športová televízia
Športová televízia

Slovenský DEŇ KROJA

Slovenský deň kroja - 1. ročník podujatia na námestí v Banskej Bystrici je oslavou umenia, tvorivosti, krásy a bohatých tradícií, ktoré si ľudia v našej krajine dodnes zachovali. Zostrih z popoludňajšieho programu.