Husle a cimbal

Nevhodné do 7 rokov Európska tvorba
Hudobno-slovné pásmo čerpajúce z cigánskeho folkóru.