EURO 2020
EURO 2020

Chudoba

Nevhodné do 12 rokov
Dokument Filipa Fabiána sa zamýšľa nad fenoménom chudoby. V našich životoch existujú rôzne kategórie chudoby a aj jej rôzne vnímanie.
V našich životoch existujú rôzne kategórie chudoby a aj jej rôzne vnímanie. Čo našim dokumentárnym filmom sledujeme? Radi by sme zobrazili rôzne zdroje, príčiny chudoby. Sú samozrejme rôznorodé ako ľudské osudy samé, majú však svoje zovšeobecnenia a tie by sme radi hľadali cez konkrétne príbehy ľudí v biede. Subjektívne dôvody akými sú nevzdelanosť, choroba, rodinný rozvrat, chybné osudové rozhodnutie, ktoré vytlačí svojou železnou logickou človeka na perifériu blahobytnej spoločnosti, špecifická etnická príslušnosť sa zväčša dopĺňajú s objektívnymi okolnosťami, akými sú nefunkčnosť sociálnych a zdravotných spoločenských systémov, krach zamestnávateľa, lokalizácia v regióne, kde prosto niet práce... Zaujímavé bude sledovať kontrast dynamického hospodárskeho rastu, ktorý v súčasnosti slovenská spoločnosť zažíva v protiklade živorenia jednotlivcov, ktorým sa z tohto blahobytu akosi nedostáva. Kapitalizmus patrí vzdelaným, pripraveným a silným, ale čo tí slabí, ako môžu reagovať, aké sú ich šance a perspektíva?