EURO 2020
EURO 2020

Slovenské kino

Nevhodné do 18 rokov Skryté titulky
Vývoj zobrazovania sexu a erotiky v slovenskom filme od začiatku podnes v kontexte diania vo svetovej kinematografie
Sex a erotika je v slovenskej kinematografii (na rozdiel od francúzskej či talianskej) v istom zmysle estetickou Popoluškou. Ale predsa len sa tu a tam nájdu zmysluplné scény s erotickým podtextom. Do naha skúma, do akej miery a ako zobrazovanie sexu a erotiky ovplyvnilo slovenskú kinematografiu. Archívne materiály sa prelínajú so súčasnými výpoveďami zúčastnených a vzniká pozoruhodná koláž, ktorá odpovedá na otázku, či boli slovenskí filmári až tak cudní, alebo cenzúra až tak konzervatívna.