Atlanta

Dokumentárny film o jednej návšteve na floridskom kozmodrome.