Športová televízia
Športová televízia

Svetlé miesto

Príbeh mesta, na pozadí ktorého sa odohralo historické zblííženie Čechov a Slovákov, vznik spoločného štátu aj jeho rozpad.