Čiara

Slovenský film. Kriminálny príbeh je situovaný do srdca slovensko-ukrajinského pohraničia, kde sa pretínajú kultúry, jazyky a ľudské životy.