Košický zlatý poklad

34. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2018.