Umenie krásne pod nebom sa rodí


Poetický dokumentárny film o diele P. O. Hviezdoslava.

Nájdete nás na Facebooku