Jesenný maratón

Utorok 23.07.2019 Nevhodné do 12 rokov HD

Komédia o mužovi, ktorý nedokázal povedať nie.

Sovietska lyrická komédia zo súčasnosti. Hrdinom filmu je milý, dobrosrdečný, priateľský, inteligentný literárny vedec a prekladateľ, ktorý túži po pokojnom živote, po možnosti prekladať do ruštiny dielo svojho obľúbeného básnika. Avšak vďaka svojej prílišnej dobrote, úsilie po bezkonfliktnom živote a túžbe vychádzať so všetkými priateľsky je ochotný zmeniť sa v ľahostajného dobrodruha schopného zvládnuť priam bezvýchodiskové situácie.