Športová televízia
Športová televízia

Miesto pre zimovisko

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Televízna inscenácia o medziľudských vzťahoch v rodine aj na pracovisku, o protekcionizme a zásadovosti, o sebectve aj obetavosti...
Spolužitie dvoch mladých ľudí môže byť ovplyvnené konfliktom medzi dvomi generáciami, ale aj túžbou presadiť sa v profesionálnom živote podľa vlastných predstáv.