Športová televízia
Športová televízia

V slovenskom Betleheme

Vianočný benefičný koncert zostavený z tradičných vinšov a kolied. Priamy prenos vianočného benefičného koncertu "V slovenskom betleheme", z kostola sv. Márie Magdalény v oravskej obci Mútne. K najzaujímavejším a stálym účinkujúcim budú patriť Kandráčovci /ľudová muzika/, so sólistami Monikou Kandráčovou a Otokarom Kleinom. Predstavia sa aj Turčianski fujaristi, Kristián Oračko, Polhorská muzika, Helizuš a Helizušik, DFS Mútňanček, FS Mútňan, Mužský spevácky zbor chrámu sv. Márie Magdalény Program moderuje Ľubomír Bajaník