Dejiny krestanstva (Dejiny kresťanstva)

Vhodné pre všetkých
Filmivý dokument o Jánovi Murínovi.
Filmový dokument o profesorovi, teológovi, zakladateľovi Diela koncilovej obnovy v bývalom Českoslovenku ThDr. Jánovi Murínovi, ktorý za svoje presvedčenie, nepodplatiteľnosť a nepoddajnosť bolševickému režimu deportovali zo Slovenska do Čiech, kde vykonával práce pastiera oviec a tiež v uhoľných baniach. Jeho statočnosť a odvahu ocenili pápež Pavol VI. a Ján Pavol II., ktorí mu boli nápomocní pri rehabilitácii greckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.