Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Dejiny krestanstva (Dejiny kresťanstva)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Filmový dokument o Jurajovi Tranovskom.
Kňaz Juraj /Jiřík/ Tranovský zásadným spôsobom vstúpil do dejín evanjelickej cirkvi na Slovensku prostredníctvom svojho pôsobenia na dvoch miestach - na Oravskom Podzámku a v Liptovskom Mikuláši a najmä svojou svojho druhu unikátnou literárnou a hymnologickou tvorbou, ktorá dodnes ovplyvňuje bohoslužobný život cirkevných zborov ECAV na Slovensku. Osobitne jeho Cithara Sanctorum, spevník, ale aj katechizmus a agendálny predpis slovenských evanjelikov, ktorý neskôr prevzal jeho meno v latinizovanej podobe, je výnimočným autorským počinom.