EURO 2020
EURO 2020

Dejiny krestanstva (Dejiny kresťanstva)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Dokumentárny film o živote a diele spisovateľa Petra Karvaša.
Dokumentárny film o živote a diele spisovateľa Petra Karvaša. Peter Karvaš (nar. 1920) sa začal literárne prejavovať od r.1936. Pred vojnou a počas vojny publikoval pod pseudonymami. Do širšieho literárneho povedomia vstúpil hrou Meteor (1945). Venoval sa písaniu noviel, poviedok, reportáží. Svoju schopnosť satirika a humoristu dokumentoval v humoreskách Konfety a leporelá a Kniha úľavy. Pralelne s prózou písal dramatické rozhlasové a divadelné diela, v ktorých nastoľuje otázky súvisiace s problematikou koncentračných táborov, kultu osobnosti, zneužívania moci a ohrozenia ľudskej slobody. Významné miesto v slovenskej teatrologickej literatúre majú aj Karvašove teoretické práce. Peter Karvaš od svojho vstupu do literatúry kládol dôraz na intelekt a racionálnu stránku literárnej tvorby, prichádzal s novými sujetovými a kompozičnými riešeniami v dráme aj v próze. Slovenská literatúra v ňom našla vyhraneného autora s premysleným tvorivým zámerom a pevnou koncepciou, v mnohých smeroch vyše polstročia určujúceho profil slovenskej literatúry.