Koncert pre dva klavíry


Koncert pre dva klavíry z diel Johanna Sebastiana Bacha Bacha a Dmitrija Šostakoviča v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta.

Nájdete nás na Facebooku