Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Koncert pre dva klavíry

Koncert pre dva klavíry z diel Johanna Sebastiana Bacha Bacha a Dmitrija Šostakoviča v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta.