Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Koncert pre dva klavíry

Vhodné pre všetkých HD
Koncert pre dva klavíry z diel Johanna Sebastiana Bacha Bacha a Dmitrija Šostakoviča v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta.
Koncert z diel pre dva klavíry v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta. Johann Sebastian Bach Koncert pre dva klavíry C dur, BWV 1061 Dmitrij Šostakovič Concertino pre dva klavíry, op.94 Nora Skuta ako sólistka spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Bratislavskými sólistami, Cappellou Istropolitanou a početnými významnými osobnosťami - skladateľmi, dirigentmi, hudobnej scény súčasnej hudby, ako napr. Johannes Kalitzke, György Kurtág, Klangforum Wien, Amadinda percussion group, Beth Griffith, Sigune von Osten, Louis Andriessen, Sofia Gubajdulina, Simon Steen - Andersen, Tristan Murail, John Cage, Steve Reich a uní. Zúčastnila sa na mnohých unikátnych projektoch, stála pri zrode početných diel súčasných autorov, účinkovala na stredoeurópskych medzinárodných festivaloch (BHS, Melos-Étos, Večery novej hudby, Konvergencie, Pražské jaro, festivaly novej hudby v Prahe, Ostrave, Olomouci, Donaueschingen, Grenzenios-Berlin, Contrasts-Lvov, Varšavská hudobná jeseň, Miláno-Música, Arcus Temporum-Pannonhalma, Mozartwochen, stART - Salzburg, Salzburger Festspiele, Wien Modern a ďalšie). Od roku 2009 je prvou klaviristkou súboru ÖENM/Österreichisches ensemble für Neue Musik v Salzburgu. Nora Skuta pravidelne účinkuje v klavírnom duu so svojím manželom Mikim Skutom, ale ako vyhľadávaná interpretka komornej hudby spolupracuje s radom ďalších domácich i zahraničných umelcov. Jej diskografia obsahuje zväčša komorné nahrávky v duových formáciách (violončelo-klavír, klarinet-klavír, dva klavíry), ako aj profilové CD viacerých slovenských skladateľov. Sólovo nahrávala pre vydavateľstvo MMC, ďalšie nahrávania realizovala aj pre Naxos a NEOS.