Hranica v srdci

Vhodné pre všetkých HD
Pozitívny cestopis z česko-slovenského pohraničia.