Herec
Herec

Sudca a jeho kat

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Dramatizácia svetoznámeho románu Friedricha Dürrenmatta.
Švajčiarsky autor píšuci po nemecky Friedrich Dúrrenmatt je známy predovšetkým ako dramatik. Uznanie si však získal aj svojou prozaickou tvorbou ako autor náročných, literárne hodnotných detektívnych príbehov. Román Sudca a jeho kat nie je klasická detektívka, hoci jej autor vychádza z konzervatívnej detektívnej školy a za vzory mu slúžia takí svetoví spisovatelia, ako sú Dashiell Hammett, Rex Stout, Raymond Chandler a Georges Simenon. Komisár Bärlach zneškodní medzinárodného zločinca a súčasne odhalí vraha policajného dôstojníka. Dej príbehu je síce postavený na tradičnom zápase dobra a zla, ale pátranie je založené výlučne na racionálnom uvažovaní, náhoda v ňom nezohráva nijakú úlohu. Hlavná postava komisár Bärlach nie je kladný hrdina v pravom zmysle slova, nie je človekom bez viny, balansuje na hranici spravodlivosti. Nejde mu totiž len o odhalenie zločinca, ale predovšetkým o zmierenie so sebou samým. Proti nemu stojí Gastmann, zločinec v plnej sile a zdraví, so všetkými prostriedkami a okolnosťami v jeho prospech. Jedinou dohodou medzi nimi je dohoda o boji, stávka o víťazstvo, ktorú kedysi pred štyridsiatimi rokmi uzavreli v krčme dvaja sympatickí mladí ľudia - Bärlach a Gastmann. Trest nad zlom vykoná zlo samo, jeho vlastná zbraň. Zločin nepotresce spravodlivý, ale iný zločinec. Vrah nájde iného vraha. Úloha statočných a spravodlivých je iná: dávajú zmysel tomuto svetu. V roku 1975 román sfilmoval režisér Maximilian Schell.