Pacienti


Autobiograficky ladená dráma o vôli nepoddať sa osudu a žiť ďalej i napriek zdravotnému handicapu.

Nájdete nás na Facebooku