Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Duchovný príhovor.
Príhovor evanjelického farára Mgr. Jána Janča, seniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku. 15. nedeľa po Svätej Trojici.