Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor evanjelického farára Ondreja Peťkovského, predsedu Spolku Martina Luthera na Slovensku.