Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príhovor saleziána don Jozefa Luscoňa pri príležitosti štvrtej nedele v cezročnom období so spomienkou na zakladateľa rehole salezíánov don Bosca.