Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor evanjelického a. v farára Mgr. Jána Mojzsisa na 1. nedeľu po Svätej Trojici.