Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor ThDr. Petra Macu, evanjelického a. v. farára v Moravskom Lieskovom. 20. nedeľa po Sv. Trojici. O knihách.