Športová televízia
Športová televízia

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor Ing. Mgr. Ivana Barusa, rímskokatíckeho kňaza v Dojči k tretej pôstnej nedeli.