Športová televízia
Športová televízia

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príhovor duchovného.
Príhovor evanjelického a. v. farára Tomáša Lipovského.