MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor rímskokatolíckeho kňaza doc. ThDr. Mariána Červeného PhD., správcu farnosti Čunovo, k tretej nedeli v cezročnom období