Tour de France 2022
Tour de France 2022

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Dchovný príhovor.
Príhovor rímskokatolíckeho kňaza Tomáša Gračku, farského administrátora Kostola sv. Benedikta opáta a Panny Márie, k tretej nedeli po Veľkej noci..