Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor Mgr. Oliny Kolar, evanjelickej a. v. farárky v Horných Zeleniciach. 17. nedeľa po Svätej Trojici. O návštevnosti chrámov.