Postav dom, zasaď strom

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Hobby magazín na voľný čas.
V ďalšej časti nášho hobby magazínu Postav dom, zasaď strom si vyrobíme milí stojan na okuliare zo zbytkov dreva a povieme si aj o ochoreniach rybičiek v akváriách. V malej škole aranžovania si ukážeme rôzne hmoty a materiály, ktoré môžeme využiť, vysvetlíme si aj, ako sa používajú strešné pásky a tmely, ukážeme si vysievanie slamienok a namaľujeme krásne podložky pod poháre.