Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Žijem pre umenie)

Vhodné pre všetkých HD
Národná prírodná rezervácia Dobročský prales – „vzácny lesný chrám", ktorý po stáročia píše múdru knihu lesa – symbol vzájomnej úcty a rešpektu medzi lesníkmi a ochranármi.