Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Ej, rôčky moje, rôčky ...)

HD
Dokument o manželoch Kužmovcoch, zanietených folkloristoch.