Národnostný magazín


Publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Príspevky: Eva Maliti Fraňová - Strieborný holub, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave - kurz ruského jazyka, Inna Kuznecová - riaditeľka Ruského centra v Bratislave, Ruské slovo - Košice

Nájdete nás na Facebooku