Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

(Ne)celebrity (NeCelebrity)

Vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých HD
Medailóny o skutočných osobnostiach.
Dlhoročná rozhlasová redaktorka, držiteľka viacerých ocenení. Vášnivá cestovateľka, milovníčka prírody. Ako rozhlasová redaktorka sa venovala témam z oblastí priemyslu, soc. vecí, folklóru ale aj poľnohospodárstvu (v relácii Farmárova nedeľa).