MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

(Ne)celebrity (Necelebrity)

Vhodné pre všetkých
Medailóny o skutočných osobnostiach.
Od malička inklinovala k ľudovým zvykom a tradíciám, napriek tomu, že je vyslovene mestské dieťa. Venuje sa sakrálnej architektúre, pripavuje monotematické výstavy a rada korčuľuje. Etnografka, múzejníčka a spisovateľka Klaudia Bugánová.