Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

(Ne)celebrity (NeCelebrity)

Vhodné pre všetkých HD
Medailóny o skutočných osobnostiach.
Marta Gajdošíková začínala ako redaktorka a moderátorka televízneho štúdia STV v BB, ale aj krajského rozhlasového štúdia SRO v BB . Neskôr pôsobila ako riaditeľka televízneho štúdia v Banskej Bystrici, aktuálne intendantka Dvojky RTVS.