Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Aj v slovenskej spoločnosti sa ozývajú ohlasy podľa ktorých sú kresťania prenasledovaní. Zdrojom prenasledovania má byť liberálna demokracia a liberálne politické názory v etických otázkach? Kto sú ľudia, ktorí si to myslia a prečo to hovoria? Aké postavenie majú európski a slovenskí kresťania, kto im bráni v praktizovaní ich viery a organizácii cirkevného života? Hostia: Juraj Šúst - publicista, Spoločenstvo Ladislava Hanusa Anton Chromík - advokát, Aliancia za rodinu Samuel Jezný - teológ