Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
25. novembra 1989 bolo vydané vyhlásenie: Programové vyhlásenie občianskej iniciatívy Verejnosti proti násiliu a Koordinačného výboru slovenských vysokoškolákov 25. 11. 1989 1. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie. Mikuláš Huba, profesor, spolueditor výzvy Bratislava Nahlas Jakub Patočka, novinár, ekológ Juraj Lukáč, ekológ, OZ VLk Ľuboslav Mika, Lesy SR