Športová televízia

Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Ako dokumentovať, spravovať a rozhodovať o tom, čo má byť súčasťou nášho dedičstva ? Slovenské národné múzeum je erbovou inštitúciou a samo o sebe predstavuje Slovensko. Aké je postavenie SNM v spoločnosti, čo to znamená pre kultúrny európsky národ, mať veľké múzeum a aká je jeho budúcnosť ? Hostia : Zuzana Šullová - námestníčka GR Slovenské technické múzeum Peter Bárta - Historické múzeum, riaditeľ Mariana Janoštínová - Múzeum oravskej dediny