Fenomén21
Fenomén21

Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
V akom stave sú práva hospitalizovaných pacientov, kto garantuje ich styk so svetom a prečo dochádza v psychiatrických liečebniach k porušovaniu práv? Dagmar Breznoščáková, psychiatrička Zuzana Stavrovská, právnička Igor Marchevka, OZ Pohľad