Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Hľadanie nového horizontu a étosu európskeho projektu dospelo k túžbe po novej európskej renesancii. Je nový európsky Bauhaus znamením, že Európa pochopila, že nemôže byť iba administratívnym a technickým riešením, ktoré má odpovedať na civilizačné výzvy? Nora Vranová, Slovenská komora architektov Boris Meluš , dizajnér Ľubica Šimkovicová, Manifest2020