MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Aké sú príčiny a dôvody zúrivosti a hnevu spoločnosti, akým spôsobom môžeme ešte hovoriť o rozumnej krajine, v čom sme zlyhali a aké máme vyhliadky? Silvester Lavrík, spiusovateľ Andrej Bán, reportér Barbora Holubová, sociologička