Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD Európska tvorba
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Údajný plebejský, horský a nemoderný pôvod moderného slovenského národa je považovaný časťou odbornej verejnosti za príčinu nášho politického vývoja a zaostávania. Dajú sa však skutočne naše problémy vysvetľovať odvolávaním sa na Byzanciu, májovú bryndzu a pastierske zvyklosti? Hostia: Marína Zavacká (historička), Juraj Buzalka (antropológ), Andrej Findor (politológ)