50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Kultúrny život

Dokument o vývojový etapách umenia maliara Janka Alexyho.