Reláciu najbližšie vysielame

GEN.sk (Gen.sk)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Portrét matematika.
Portrét matematika. Réžia Peter Hledík prof. RNDr. PAVEL BRUNOVSKÝ, DrSC. (1934) matematik Zakladateľ finančnej matematiky na Slovensku dodnes pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Oddelenia ekonomických a finančných modelov. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzitách v USA, Florencii, Viedni, Tokiu, Nice a Paríži. Od roku 2004 je čestným členom Učenej spoločnosti Českej republiky. Je držiteľom zlatej medaile SAV za celoživotné vedecké dielo. V roku 2005 mu bol prezidentom SR udelený Pribinov kríž za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a vzdelávania. Je autorom takmer stovky vedeckých štúdií a množstva ďalších publikácií. Ako doposiaľ jediný slovenský matematik mal v roku 1978 pozvanú prednášku na Svetovom kongrese matematikov v Helsinkách