GEN.sk

Dvojka | Pondelok 26.03.2018, Ján Breza


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Portrét lekára.

Pán Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. v roku 1973 ukončil Lekársku fakultu UK v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidát lekárskych vied získal v roku 1981 a titul doktor lekárskych vied v roku 1991. Má dve atestácie v odbore urológia a nadstavbovú atestáciu zo sexuológie. V roku 1987 získal pedagogický titul docent a v roku 1996 titul profesor. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou akademika Dérera. V priebehu svojej lekárskej praxe absolvoval niekoľko pracovných a študijných pobytov v zahraničí, napríklad v Cambridge v Londýne, v San Franciscu v Kalifornii a v Edinburghu. Tieto pobyty významnou mierou mu prispeli k prehĺbeniu a rozšíreniu vedomostí z urológie, ktoré využíva vo svojej lekárskej praxi. Je popredným odborníkom v oblasti chirurgie, kde sú pod jeho vedením dosahované na urologickej klinike mimoriadne úspešné výsledky v transplantácii ľadvín, operácii nadobličiek a prostaty

Nájdete nás na Facebooku