GEN.sk (Gen.sk)

Dvojka | Streda 28.03.2018, František Kele


Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Portrét geografa, pedagóga a slovenského cestovateľa

RNDr. František Kele PhD. /1936/ pohľadom Františka Palondera. Geograf, pedagóg, najaktívnejší slovenský cestovateľ 20.storočia, horolezec, polárnik, spisovateľ. Uskutočnil vyše 600 výstupov, trikrát obišiel zemeguľu, absolvoval viac ako sedemdesiat výprav. Spoluzakladal Sekciu pre výskum vysokých pohorí pri SAV. V roku 2010 získal Krištáľové krídlo za celoživotné dielo, je nositeľom ďalších ocenení.

Nájdete nás na Facebooku